Quy định về biển báo công trường xây dựng

10/May/2024

Biển báo công trường xây dựng là một trong những thiết bị cảnh báo an toàn lao động được đặt tại các công trường đang thi công nhằm cảnh báo về những nguy hiểm có thể xảy ra cho nhân viên và các phương tiện đến khu vực thi công. Việc đặt biển báo này là bắt buộc và rất quan trọng để đảm bảo an toàn lao động và tránh tai nạn không mong muốn.

Điều kiện bắt buộc về lắp đặt biển báo

Theo quy định, mọi công trường xây dựng đều phải lắp đặt đầy đủ biển báo cảnh báo để cảnh báo nguy hiểm. Các biển báo này cần được đặt ở những vị trí mà nhân viên và phương tiện di chuyển trong khu vực thi công có thể dễ dàng nhận thấy và hiểu được.

Các loại biển báo phổ biến

Các loại biển báo phổ biến trên các công trường xây dựng bao gồm:

1. Biển báo bên ngoài công trường

Những Biển cảnh báo công trường được đặt ở bên ngoài Công trình gồm

- Biển số I.411 (a, b, c): Biển báo này là biển “Báo hiệu phía trước mang công trường sở công” được tiêu dùng để báo cho người tham gia liên lạc biết phía trước mang công trường thi công, tu tạo hoặc nâng cấp. Biển số I.441 (a,b,c) được đặt ở hai đầu đoạn thi công và cách thức 2 đầu đoạn thi công 500m, 100m và 50m, trước biển số I.440 “Đoạn tuyến đường thi công”

bien-bao-cong-truong

-  Biển số W.227: Biển số W.227 là “Biển báo công trường”. Lúc cần yếu có thể đặt thêm biển P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” và biển số P.134 “Hết hạn chế tốc độ tối đa” lúc kết thúc đoạn con đường thi công.

bien-bao-cong-truong

2. Biển báo bên trong công trường

- Biển báo cấm: Được sử dụng để cấm những hành động nguy hiểm như đi vào khu vực nguy hiểm hoặc sử dụng các dụng cụ không phù hợp.

- Biển báo cảnh báo: Dùng để cảnh báo về sự tồn tại của nguy hiểm hoặc những tình huống đặc biệt mà nhân viên cần chú ý.

- Biển chỉ dẫn: Giúp hướng dẫn nhân viên hoặc các phương tiện đi qua khu vực một cách an toàn.

bien-bao-bao-ho-lao-dong

- Biển báo yêu cầu tuần thủ ATLĐ: Đặt ở các vị trí đầu của công trường, yêu cầu tất cả nhân viên vào khu vực phải mặc đồ bảo hộ, trừ những nhân viên hành chính, dịch vụ.

- Nhóm biển nhắc nhở: Nhóm biển nhắc nhở được sử dụng để nhắc nhở người lao động về các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra, nâng cao tinh thần cảnh giác

bien-bao-bao-ho-lao-dong

Cách lắp đặt biển báo đúng quy định

Khi lắp đặt biển báo công trường xây dựng, cần tuân thủ các quy định sau:

1. Chọn vị trí đặt: Đặt biển ở những vị trí có tầm nhìn rõ ràng, tránh bị che khuất bởi các vật cản.

2. Đảm bảo sự hiểu biết: Biển báo cần được đặt ở độ cao và góc độ để mọi người có thể dễ dàng nhận thấy và đọc được.

3. Bảo trì định kỳ: Kiểm tra và bảo trì các biển báo thường xuyên để đảm bảo tính hiệu quả và độ rõ ràng của thông điệp.

Việc đặt và lắp đặt biển báo công trường xây dựng là một phần không thể thiếu trong việc đảm bảo an toàn lao động và ngăn ngừa các tai nạn không đáng có. Việc tuân thủ quy định về lắp đặt biển báo là rất quan trọng và cần được thực hiện đúng đắn và khoa học.