Kỹ năng bảo vệ bản thân, gia đình và tự thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn

07/Jun/2024

Khi xảy ra hỏa hoạn, nắm rõ các kỹ năng thoát hiểm là yếu tố quyết định tới sự an toàn của bản thân và gia đình. Đầu tiên, cần xác định các lối thoát hiểm gần nhất và lập kế hoạch thoát ra khỏi tòa nhà một cách nhanh chóng và an toàn. Thứ hai, việc biết cách sử dụng các thiết bị phòng cháy chữa cháy như bình cứu hỏa, mặt nạ chống khói cũng là điều vô cùng quan trọng. Ngoài ra, thực hành thường xuyên các tình huống giả định về hỏa hoạn sẽ giúp mọi người trong gia đình phản ứng một cách bình tĩnh và hiệu quả hơn khi gặp tình huống thật. Sự chuẩn bị và hiểu biết về kỹ năng thoát hiểm không chỉ giúp bảo vệ tính mạng mà còn giảm thiểu thiệt hại về tài sản trong các sự cố hỏa hoạn.