Bình chữa cháy CO2 dùng để chữa đám cháy nào

27/Dec/2023

Không phải mọi tình huống cháy nào cũng phù hợp với việc sử dụng bình chữa cháy CO2 để dập tắt. Trong một số trường hợp, nếu áp dụng CO2 một cách không đúng cách, lửa có thể phản ứng mạnh, gây ra tình trạng phức tạp và khó khăn trong việc dập tắt ngọn lửa. Do đó, quan trọng nhất là hiểu rõ bình chữa cháy CO2 được sử dụng hiệu quả như thế nào.

Bình chữa cháy CO2 thích hợp trong việc dập tắt các đám cháy xảy ra trong các khu vực kín, không có gió. Ngược lại, với các đám cháy khu vực rộng, thông thoáng hay nhiều gió, bình chữa cháy CO2 sẽ không phải là sự lựa chọn tối ưu bởi khả năng tan hơi nhanh chóng trong không khí

Loại đám cháy được xác định theo các nhóm A, B, C là chủ yếu. Bình chữa cháy CO2 thường được sử dụng để dập tắt các đám cháy thuộc loại này. Cụ thể:

- Đám cháy loại A: Các đám cháy xuất phát từ vật liệu rắn như gỗ, giấy, vải, ...

- Đám cháy loại B: Các đám cháy do chất lỏng như xăng, dầu, hóa chất, nhiên liệu khác, ...

- Đám cháy loại C: Các đám cháy từ chất khí như metan, gas, ...

Đặc biệt, bình chữa cháy CO2 đặc biệt thích hợp cho việc kiểm soát đám cháy liên quan đến thiết bị sử dụng điện, không gây ảnh hưởng đến chúng và không đòi hỏi vệ sinh như các loại bình chữa cháy khác như bột hoặc bọt. CO2 sẽ tan hết trong không khí, không để lại dư vết độc hại.