Trong trường hợp sản phẩm bị lỗi sản xuất, Thiên Bằng sẽ hỗ trợ dựa vào thời gian quý khách phản hồi thông báo lỗi sản phẩm đến BHLĐ Ninh Bình.

Đổi sản phẩm mới 100% và hoàn phí vận chuyển (nếu phát sinh).